Akademik

2021-2022 Öǧretim Yılı Takvimi

Atatürk Okulunda Eğitim

New York Atatürk Okulumuz . Atatürkçü eǧitimi ilke edinen ve uyguladıǧı eǧitim ile birleştiren ilk ve öncü Türkçe Eǧitim veren İlk Ögretim kurumu olarak 1971 de New York’ta hizmete başlamıştır. Ögrencilerimiz mesleǧinde başarılı ve tecrübeli Türkiye’den diplomalı deǧerli öǧretmenlerimiz tarafından yetiştirilmektedirler.

Okulumuz T.C. Milli Eǧitim Bakanlıǧı’nın müfredatını uygulamaktadır. Ögrencilerimiz Türkçe okuma ve yazma, Türk tarih ve coǧrafyası, gelenek ve göreneklerimiz hakkında eǧitim almaktadırlar. Ayrıca ögrencilerimize müzik ve halk dansları konusunda da eǧitim vermekteyiz. Misyonumuz Atatürk İlke ve Cumhuriyetin deǧerlerine baǧlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani ve kültürel deǧerlerini benimseyen, koruyan. vatanını millettini seven, dürüst, insan haklarına saygılı, demokratik ve çaǧdaş bireyler yetiştirmektir.

New York Atatürk Okulumuz T.C. Milli Egitim Bakanlıǧı’nın sistemine uygun olarak; ögrencilerimiz yaş ve Türkçe seviyelerine göre sınıflara ayrılmış bulunmaktadırlar

T.C. Milli Eǧitim Bakanlıǧı tarafından sınıf düzeyine göre belirlenen standart ders kitaplarımızı Türkiye’den ithal etmekteyiz.

Sınıflarımız Ana sınıfından başlayarak 5. sınıfa kadar devam etmektedir. 5 ile 6 yaş gurubundan olusan iki tane Ana sınıfımız vardır.  Öncelikle, Ana sınıfları ile 1. sınıflar için amacımız Türkçe yazma ve okumayı öǧrenmeleridir.

Mesleklerinde tecrübeli deǧerli sınıf ögretmenlerimiz eǧitim verdikleri sınıflarına göre öǧretim vermektedirler işledikleri konuların arasında masallar, oyunlar, müzik ve bilgi yarışma saatleri ile de ögrencilerimizin severek büyük bir istek ve zevkle Türkçe ögrenmelerine yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca ögrencilerimizin yetişmelerine yardımcı olmak amacı ile Türk olmanın gururunu ve o duyguyu kalplerinde hissetmelerini saǧlamak amacı ile milli günlerimizi, belirli günleri ve haftaları, dini ve milli bayramlarımızı  da arkadaşlık ve kardeşlik ortamı içinde hep birlikte çosku ile kutlayarak o sevgiyi hissetmelerine yardımcı olmaktadırlar.

Müzik ve halk dansları; mesleklerinde tecrübeli ve profesyonel öǧretmenlerimiz tarafından ögretilmektedir.

Okulumuzdan mezun olan ögrencilerimiz, Türk ilkokul diplomasına eşdeǧer bir certifika alırlar. Yeterlilik testi imtihanlarindan sonra, Amerikan okullarında kullanılmak üzere yabancı dil eǧitimini bitirdiklerine dair belge alırlar. (Language proficiency)

New York Atatürk Okulumuz Eylül’un son haftası veya Ekim ayı’nin başında  öǧrenime başlar ve Haziran’in son haftasına kadar devam eder. Derslerimiz haftada bir gün Cumartesi günleri sabah saat 10.30 baslar ve ogleden sonra 4.30 da biter.

Virtual eǧitim olursa zoom üzerinden  saat 11:00-2:00 arasındadır.

Atatürk Okulu Eğitim Kadrosu

ATKB New York Atatürk Okulu Eğitim Kadrosu